Fakta om en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Her kan du få mere viden om en fast forbindelse og dykke ned i de rapporter og analyser, som AlsFynBroen har fået udarbejdet.

AlsFynBroen logo ikon
Z

En god investering for samfundet

Hvis man bygger en AlsFyn-forbindelse, vil det årlige afkast af investeringen være 5,5 procent. AlsFynBroen er derfor noget så sjældent som et megaprojekt – endda en fast forbindelse over vand – som både er særdeles rentabelt og samtidig tilgodeser områder af Danmark, der ikke er tætbefolkede.

Kilde: Vejdirektoratet

Milliardgevinster til Syddanmark

En AlsFyn-forbindelse vil styrke økonomien og erhvervslivet på Fyn og i Sydjylland. De samlede økonomiske gevinster (samfundsøkonomiske effekter + dynamiske effekter) vil være mere end 10 milliarder kroner for Fyn og over 8 milliarder kroner for Sydjylland, hvis man går efter motorvejsløsningen.

Kilde: COWI/Rambøll

Sparer millioner af rejsetimer

AlsFynBroen vil årligt spare danskerne for 4,6 millioner timers transporttid. Det gør AlsFynBroen til en af de bedste infrastrukturinvesteringer i Danmark, når det kommer til sparet transporttid.

Kilde: COWI

%

Ja

%

Nej

Skal der laves en bro mellem Als og Fyn?

Stemmer: 15.722

Kilde: Fyens Stiftstidende

Samler Syddanmark

En fast forbindelse vil rykke Syddanmark tættere sammen. Fra Padborg vil man i morgenmyldretiden kunne spare næsten én time til Odense, og mellem det sønderjyske og Sydfyn vil tidsbesparelsen være mellem 1 ½ og 2 timer.

Kilde: Vejdirektoratet

/

Forbinder to adskilte arbejdsmarkeder

I dag pendler under 100 biler i døgnet mellem Als og Fyn. Med en fast forbindelse estimeres antallet af pendlere mellem Als og Fyn til 3000. Det indikerer, at der ligger et enormt potentiale i at forbinde to arbejdsmarkeder, som i dag er næsten adskilte.

Kilde: COWI

Det vil den koste at bygge

Den samlede anlægspris for en fast forbindelse med motorvej inklusiv en ny og bedre vejforbindelse mellem Faaborg og Odense vil være 22,4 milliarder kroner. Prisen vil selvsagt være markant lavere, hvis man nedskalerer projektet til f.eks. en 2+1-vej.

Kilde: Vejdirektoratet

Aflaster E20 og E45

En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil også have en række positive på trængslen på Fyn og i Trekantområdet. En AlsFyn-forbindelse vil reducere trafikken på Vestfyn, Lillebæltsbroen og E45 ved Kolding med cirka 10 procent. Anslået 17.000 biler vil hvert døgn benytte AlsFyn-forbindelse, hvis man bygger en motorvejsforbindelse og der er brugerbetaling på 70 kr. for en personbil.

Kilde: Vejdirektoratet

Så mange flere jobs inden for én times kørsel

Kilde: Vejdirektoratet

%

Sønderborg Kommune

%

Odense Kommune

%

Faaborg-Midtfyn Kommune

%

Svendborg Kommune

%

Aabenraa Kommune

%

Assens Kommune

Læs rapporter om en fast  AlsFyn-forbindelse

AlsFynBroen logo
Faaborg-Midtfyn kommune logo hvid
Sønderborg Kommune logo hvid