Historien om Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen er en privat og frivillig forening, der arbejder for etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Visionen er at binde Region Syddanmark sammen og dermed skabe dynamik, vækst og udvikling.

Foreningen Als-Fyn Broen lever af at hvert medlem yder et lille bidrag.
Medlemsgebyret går til de nødvendige omkostninger der er ved at drive en forening. Hjemmeside, Borgermøder og alle de tiltag der gør at vi er ved at nå vores mål om en Als-Fyn Bro eller tunnel. I året 2013 sad vi 17 mennesker omkring et bord med daværende formand Mogens K Nielsen for bordenden. Alle vi mødte kaldte os fantaster og drømmere, men se hvor langt vi er nået nu. Det er sket fordi man som betalende medlem er meget mere “seriøs” om sin indsats. Vi mener det alvorligt…!!

..

 

Samarbejde med AlsFynBroen (Komitéen)

Foreningen Als-Fyn Broen arbejder tæt sammen med organisationen AlsFynBroen (Komitéen), der er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune (link).

Foreningens arbejde fokuserer primært på at skabe lokal opmærksomhed og opbakning til en bro.

 

AlsFynBroen (Komitéen) fokuserer sit arbejde på at samle og formidle viden om, hvad en fast forbindelse mellem de to øer vil betyde både lokalt og regionalt.

Det arbejde sker ved løbende at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, finansieringsformer, miljø og trafik.

Foreningen bakker op om AlsFynBroens arbejde, og Inge Dahl er medlem af AlsFynBroens komité.