Læs mere om en fast forbindelse mellem Als og Fyn i rapport fra Vejdirektoratet.

Læs flere rapporter og analyser om en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Als-Fyn Broen - Skal vi have bro eller tunnel?

På Borgermøde om Als-Fyn Broen torsdag den 19. august 2021 kl 20 på Benniksgaard oplevede vi i en debat, om man i virkeligheden var bedre tjent med en tunnel.

Tankerne går på at man måske kunne “genbruge” tunnelfabrikken ved Rødby som nu skal til at fremstille tunnelelementer til Fehmern forbindelsen.

Det er “genbrugstanken” at det ville være en billigere måde, hvis man kunne skabe Als-Fyn forbindelsen med en tunnel, der er bygget på den eksisterende fabrik ved Rødby.

Als-Fyn forbindelsen med en tunnel kunne være et spændende projekt.

Er det realistisk? – JA – hvis man husker hvordan Øresundsforbindelsen pludselig blev skabt fordi man lige havde bygget Storebæltsbroen. Man havde alle dele på plads og kunne faktisk flytte og genopbygge byggepladsen fra Storebælt til Øresund på kort tid. – Så det gjorde man.

Det kunne også gøres ved at starte Als-Fyn forbindelsen lige efter Fehmern forbindelsen.

En spændende tanke der blev luftet på Als-Fyn Borgermøde 2021.

Er du medlem af Als-Fyn? – Ellers klik TILMELD og vær med i noget der er større end dig selv.

OBS til vore medlemmer: Vi har skiftet bank. Fra Sydbank til Fynske Bank.
Det betyder, at din indbetaling går ind på Fynske Bank kto. nr. 6850 – 0001153164. Hvis du betaler med kort, kommer pengene automatisk det rigtige sted hen. Hvis du har sat kontingentet til automatisk betaling (betalingsservice), skal du ændre bankkontoen til den nye konto. Hvis du som virksomhed modtager en faktura, har vi ændret kontonummeret på den.

Lige nu afventer vi alle spændt på forundersøgelse om Als-Fyn forbindelsen som nu er en realitet.
Regeringen har nu vedtaget at der skal laves en forundersøgelse af Als-Fyn Broen. Der er nu afsat 20 millioner kroner til at lave undersøgelser om Als-Fyn Broen, som vil betyde mere lokal vækst på Sydfyn og Als

Det er nu ikke så meget om man skal have Als-Fyn Broen. Det er nu mere et spørgsmål om hvornår broen bliver bygget.

Foreningen Als-Fyn Broen er nu kommet et skridt nærmere en fast forbindelse i det sydlige Lillebælt.

En fast forbindelse med Als-fyn Broen vil komme til at betyde mere lokal vækst, flere job, nye virksomheder og flere arbejdspladser. Siden 2013 har Foreningen Als-FynBroen kæmpet for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Nu efter 8 års ventetid er første skridt i den rigtige retning taget. Regeringen har meldt ud, at de vil have en forundersøgelse af projektet. Inden sommer forventes det, at der ligger et bredt forlig klar i Folketinget.

Det er en festdag i foreningen Als-Fyn Broen, siger formand Inge Dahl.

Se hele artiklen her
Nu skal broen bare bygges

Nyheder

Als-Fyn Broen i 2022

Als-Fyn Broen i 2022

Foreningen Als-Fyn Broen vil gerne ønske jer et rigtig godt nytår 2022! Als-Fyn Broen har skiftet bank. Fra Sydbank til Fynske Bank. Det betyder, at din medlemsindbetaling går ind på Fynske Bank konto. nr. 6850 - 0001153164 Hvis du betaler med kort, kommer pengene...

Borgermøde 2021

Borgermøde 2021

  Se præsentationer og slides fra Borgermøde 2021: Praesentation til Als-Fyn borgermoede-1 Formandens Beretning 2020 Foreningen Als-Fyn Broen 2021   Vi skal fortsat være dybt engagerede i at formidle det gode budskab om udviklingsforbindelsen mellem Als og...

Als-Fyn Broen Generalforsamling 2021

Als-Fyn Broen Generalforsamling 2021

Als-Fyn Broen holder i 2021 generalforsamling og borgermøde på Benniksgaard. Als-Fyn Broen er nu nået til forundersøgelsen som er bevilget af regeringen. Der er nu tid til en status på hvor langt vi er nået.

Als-Fyn Broen kunne blive verdens længste cykelbro

Als-Fyn Broen kunne blive verdens længste cykelbro

Als-Fyn Broen kunne blive verdens længste cykelbro med en bro for biler og cykler. Det vil være et aktiv for Sydfyns cykelturisme at opleve at cykle direkte fra de skønne bakker og søer på Als og så opleve Øhavsstien i det skønne Sydfyn og Det Sydfynske Øhav.

De støtter os