Om Foreningen

Foreningen Als-Fyn Broen er en privat og frivillig forening, der arbejder for etableringen af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Visionen er at binde Region Syddanmark sammen og dermed skabe dynamik, vækst og udvikling.

Foreningen er uafhængig af partipolitik og er åben for alle, som bakker op om en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Foreningen har ca. 2000 medlemmer, hvoraf ca 120 er firmamedlemmer.

Foreningen ledes af en bestyrelse med 9 medlemmer. Formand er Inge Dahl.

 

Samarbejde med AlsFynBroen (Komitéen)

Foreningen Als-Fyn Broen arbejder tæt sammen med organisationen AlsFynBroen (Komitéen), der er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune (link).

Foreningens arbejde fokuserer primært på at skabe lokal opmærksomhed og opbakning til en bro.

 

AlsFynBroen (Komitéen) fokuserer sit arbejde på at samle og formidle viden om, hvad en fast forbindelse mellem de to øer vil betyde både lokalt og regionalt.

Det arbejde sker ved løbende at lave analyser, rapporter og undersøgelser om blandt andet økonomiske effekter, finansieringsformer, miljø og trafik.

Foreningen bakker op om AlsFynBroens arbejde, og Inge Dahl er medlem af AlsFynBroens komité.