Bæredygtighed er vigtigt for Als-Fyn Broen

Bæredygtighed er vigtigt for Als-Fyn Broen.

Vi ved udmærket, at et så stort infrastrukturprojekt der skal placeres i smukke naturomgivelser giver udfordringer.

Naturen ved Sønder HjørneSå store projekter som en Als-Fyn Bro kan godt skabe nogen bekymring blandt folk som nogle gange kan føle at deres nære natur kan blive truet.

Derfor er det helt afgørende for os, at man med etablering af en fast forbindelse mellem Fyn og Als ser sig grundigt for og medtager et stort hensyn til naturen.

Als-Fyn forbindelsen skal kæde befolkningerne i Sønderborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune meget bedre sammen. Folk der er på arbejdsmarkedet ser frem til bedre arbejdsmuligheder.

Mange personer der er udenfor arbejdsmarkedet ses ofte at være ekstremt fokuserede på at der ike må ske forandringer i naturen.
De ser på de unikke naturområder, som vi skal passe på.

Naturen byder på områder, som naturligvis har en værdi i sig selv og for de dyr og planter, der bor og vokser her. Men det er også områder, som er vigtige for de lokale beboere, som går, løber, cykler eller rider en tur i Svanninge Bakker ved Faaborg eller Nordskoven på Als.

Det vil også være en fordel for de mange tusinder af besøgende og turister der hvert år passerer Als-Fyn forbindelsen, og som ofte kommer til Sydfyn og Als for netop at nyde naturen.

Netop derfor er der ingen – heller ikke i foreningen Als-Fyn Broen – der har nogen interesse i, at en fast forbindelse skal være på bekostning af vore dyrebare naturområder. Vi holder alle af en smuk natur.

I Als-Fyn Broen har vi stort fokus på bæredygtighed, og vi prioriterer det højt at imødegå de åbenlyse udfordringerne, der er.

Vi tror nemlig på, at vi med grundige undersøgelser og ved at træffe en række aktive valg kan finde balancen mellem at skabe ny og vigtig infrastruktur og samtidig passe på vores natur, miljø og klima.

Vi skal have mere viden.
Siden foreningen Als-Fyn Broen startede med det første møde i 2011 og foreningen så blev dannet i 2013 er vi ikke kun blevet klogere på de økonomiske perspektiver i en forbindelse, men også de miljømæssige. Vi ved f.eks., at der er en række effektive muligheder for at reducere vejstøj.

Mindre CO2 udledning er bevist
Det er også bevist at en fast forbindelse ikke vil øge CO2-udledningen fra biler og lastbiler, fordi de samlet set vil komme til at køre færre kilometer end i dag.

Foreningen Als-Fyn Broen er bevidst om at der stadig er vigtige spørgsmål, som er ubesvarede.

Hvad er den bedste og mest skånsomme linjeføring for mennesker og natur?

Er motorvej, landevej eller 2+1-vej den bedste model?

Er bro eller tunnel den bedste løsning over Lillebælt?

Er der dyr eller landskaber, som der skal tages særligt hensyn til?

Kan man grave dele af vejforbindelsen omkring Faaborg ned, så man faktisk kan skabe ny natur?

De svar får vi kun med en statslig forundersøgelse eller en VVM-undersøgelse, som bliver udført som næste trin på vejen hen imod en fast forbindelse der også er bæredygtig overfor natur og miljø. Derfor er en undersøgelse det næste naturlige skridt for projektet med en Als-Fyn forbindelse.