Se mere om Als-Fyn Broen

Historien om Als-Fyn Broen er en årelang historie. Lokale folk på Sydfyn og i Sydjylland har i årevis talt om en fast forbindelse som Als-Fyn Broen.

De mange tanker om Als-Fyn Broen blev dog først rigtig materialiseret i 2011 hvor en gruppe af aktive folk anført af erhvervsmanden Mogens K Nielsen der i mange år med succes har drevet KEN Hygiejne systems.

Mogens K Nielsen samlede i 2011 alle interesserede til et møde på Faaborg Gymnasium hvor man forsøgte at finde ud af om det kunne være realistisk med en fast forbindelse som Als-Fyn Broen kunne give Sydfyn og Sydjylland.

Mødet resulterede i at man kunne mærke at der var en stor opbakning til at gå videre med projektet.

I året 2013 indkaldte Mogens K. Nielsen så igen alle interesserede til at stifte Foreningen Als-Fyn Broen.

Til det stiftende møde om Foreningen Als-Fyn Broen var der en lille sluttet kreds af ildsjæle på ca 17 personer der helhjertet gik ind for at yde deres indsats for at skabe noget som alle andre anså for at være umuligt. Nogen som mange havde talt meget om, men som kun få i virkeligheden turde tro på.

Det utrolige skete!
Foreningen Als-Fyn Broen var endelig blevet skabt. Nu gik de mange ildsjæle så igang med at skaffe medlemmer, anført af formand Mogens K. Nielsen.

Foreningen Als-Fyn Broen fik hurtigt en trofast skare af tilhængere der meldte sig ind og støttede projektet. Med Mogens K. Nielsen i spidsen fik man også oprettet en fast kærne af folk der ville være ambassadører og udføre opgaven med at skaffe endnu flere medlemmer.

Foreningen Als-Fyn Broen  har på denne måde været frontløber for et projekt der efterhånden synes at kunne blive realiseret.

Da foreningen startede i 2013 blev vi kaldt fantaster og drømmere. Nu er projektet med en fast forbindelse kommet meget nærmere og der er tusindvis af folk der tror på dete projekt.

 

Hvert eneske år er der blevet afholdt borgermøder med kendte foredragsholdere for at sikre den lokale opbakning til det store projekt med en fast forbindelse Als-Fyn Broen som man indædt kæmpede for.

Og hvert år voksede medlemskaren af trofaste støtter til projektet. Der var stadig meget stor lokal opbakning til at skabe en fast forbindelse.

 

Gavner Sydfyn og Sønderjylland

For Sydfyn vil en fast forbindelse med Als-Fyn Broen også betyde, at de mange turister der kommer sydfra nemmere kan komme til Faaborg og Det Sydfynske Øhav. Der bør projekteres en ny vej mellem Faaborg og Odense. Dette  vil gøre det hurtigere at pendle mellem de to byer – og dermed gøre Faaborg mere attraktiv for bosætning.

For Sønderborg og omegn vil en fast forbindelse med Als-Fyn Broen kunne reducere køretiden til København og Odense med næsten en time. Det medfører at det vil gøre det nemmere for områdets store arbejdspladser at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Alle de nye arbejdspladser vil uden problemer kunne besættes med pendlere fra Fyn.

Og endeligt er der de store synergi-perspektiver i at bringe den hastigt voksende robotklynge på Fyn tættere på de store industrivirksomheder i Sønderjylland og Nordtyskland.