Foreningen Als-Fyn Broen deltager igen i år på Folkemødet 2024 på Bornholm

Als-Fyn Forbindelsen vil igen  år stævne til klippeøen for at deltage i folkemødet på Bornholm.

Folkemødet vil bestå af nogle daglige debatmøder hvor vi bidrager med nogle interessante indslag og taler om hvorfor det er absolut nødvendigt med en fast forbindelse mellem Als og fyn.

Vi håber det vil lykkes os at råbe en del politikere op med vores vigtige budskab om en fast forbindelse i det sydlige Lillibælt.

Vi ønsker at have en decat om:

Supersygehus i Odense hvor hurtig transport er vigtig.

Vi får en seriøs samtale om vi skal have Bro eller Tunnel?

Vi ser nærmere på den store skævvridning af Region Syddanmark.

Vi vil have debat om de mange fordele ved AlsFyn forbindelse.

Større samarbejde mellem universiteterne.
Aflastning af Lillebæltsbroer.

Meget af dette vil du kunne opleve med Als-Fyn Broen til Folkemøde 2024

Vi har gode forbindelser til tunnelfabrikken ved Rødby der nu begynder at fremstille tunnelelementer til Femern forbindelsen. – vil man kunne “genbruge” den til nye tunnelelementer for Als-Fyn forbindelsen og sikre stadig beskæftigelse på Lolland….?
Ville en tunnel på denne måde være en billigere måde at få forbindelsen på , hvis man kunne skabe Als-Fyn forbindelsen med en tunnel, der er bygget på den eksisterende fabrik ved Rødby.

Als-Fyn forbindelsen håber på en god debat om disse mange emner på dette års Folkemøde på Bornholm.