COWI-vurdering: Vejstøj kan reduceres markant

COWI-vurdering: Vejstøj kan reduceres markant

COWI har for AlsFynBroens sekretariat udarbejdet en støjvurdering af både den nuværende Rute 43 og et scenarie med en AlsFyn-forbindelse med motorvej. Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om en vurdering baseret på skrivebordsberegninger. En egentlig støjanalyse...