Vejdirektoratet har offentliggjort en screeningsrapport om en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Rapporten bekræfter billedet fra AlsFynBroens egne rapporter, men viser endnu bedre samfundsøkonomi og større grad af brugerfinansiering.

Formand for AlsFynBroens styregruppe, Jørgen Mads Clausen, siger:

”Vi har nu fået Vejdirektoratets ord for, at en AlsFynBro vil være en rigtig god forretning for samfundet, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Det er et skulderklap til projektet og til vores videre arbejde. Og det bekræfter bare behovet for, at der bliver sat midler til en egentlig forundersøgelse fra statens side.”

Generelt flugter konklusionerne i Vejdirektoratets screeningsrapport med de tidligere analyser, som AlsFynBroen har fået udarbejdet af COWI og Rambøll.

Centrale konklusioner i Vejdirektoratets rapport:

  • Den interne rente (det samfundsøkonomiske afkast) anslås til 5,5 procent
  • De samlede anlægsomkostninger anslås til 22,4 milliarder kroner. Det skyldes, at der er taget yderligere hensyn til bund- og besejlingsforhold i Lillebælt.
  • Brugerfinansieringsgraden er højere end i de tidligere analyser fra COWI. Ifølge Vejdirektoratets tal falder behovet for statslig eller anden finansiering med 1,4 milliarder kroner til 10,4 milliarder kroner (hvis åbningsåret bliver 2035 i stedet for 2030, som er udgangspunktet i COWI’s tidligere analyser.) Hvis åbningsåret er 2030, falder behovet for statslig/anden finansiering med 700 millioner kroner ift. tidligere analyser.
  • Den trafikale aflastning af E45, E20 og Lillebæltsbroen er som tidligere anslået (cirka 10 procent)

LINK: Se Vejdirektoratets rapport her