PRESSEMEDDELELSE

En fast forbindelse mellem Als og Sydfyn øger arbejdsmarkedsoplandet for Faaborg markant. Med AlsFynBroen vil virksomhederne i Faaborg få adgang til yderligere 60.000 personer i den arbejdsdygtige alder, og faaborggenserne vil få adgang til 38.000 flere arbejdspladser inden for en times kørsel. Resten af Sydfyn vil også opleve store effekter.

En ny rapport fra konsulenthuset HBS Economics viser, at AlsFynBroen har stor effekt for arbejdsmarkedet i Faaborg og store dele af Sydfyn. Helt konkret viser beregningerne, at borgerne i Faaborg får 38.000 flere arbejdspladser i 4000 flere virksomheder inden for en times kørsel. Det svarer til en stigning på 20 procent.

Tilsvarende vil en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn også forøge arbejdsudbuddet med 21 procent, så virksomhederne i Faaborg og omegn får adgang til yderligere 60.000 personer i den erhvervsaktive alder med bopæl inden for en times kørsel.

En fast forbindelse skaber samtidig også grundlag for vækst på hele Sydfyn, siger den socialdemokratiske borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager:

”AlsFynBroen er ikke et infrastrukturprojekt, der bare skal gøre det nemmere og hurtigere at komme fra Fyn til Sønderjylland. Det skal en fast forbindelse selvsagt også, men adgangen til et helt nyt arbejdsmarkedsopland tegner positivt for væksten på hele Sydfyn. Det kan jeg som borgmester og borger kun være glad for,” siger Hans Stavnsager.

Læs rapporten her

3F: Forbindelse vil øge væksten

Det samme bakkes op af formanden for 3F på Sydfyn Bjarne Elnegaard:

”Tallene taler sit eget tydelige sprog. En fast forbindelse mellem Als og Sydfyn vil øge væksten og gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området i og omkring Faaborg samtidig med, at det bliver mere attraktivt for virksomheder at drive forretning på Sydfyn,” siger Bjarne Elnegaard.

I dag er der adgang til 163.000 arbejdspladser og 19.500 virksomheder en times kørsel fra Faaborg.

Nemmere at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder

Beregningerne viser også, at en fast forbindelse mellem Als og Sydfyn vil gøre det nemmere at fastholde kommunens borgere, lyder det fra borgmester Hans Stavnsager:

”Vi ved, at flere jobmuligheder og bedre transport og infrastruktur gør vores området mere attraktivt, og vi ved også, at det er nemmere at fastholde borgerne, når vi samtidig har mange job- og karrieremuligheder at byde på,” siger borgmesteren.

Svendborg, Ringe, Assens og Odense får også gavn af fast forbindelse

Og det er ikke kun Faaborg, der får gavn af et øget arbejdsmarkedsopland med en kommende AlsFynBro. Beregningerne viser også, at der er gode afledte effekter for blandt andet Ringe, Assens og Svendborg, og at en fast forbindelse også vil få betydning for erhvervslivet i Odense.

Beregningerne viser blandt andet, at borgerne i Ringe vil opleve en vækst i antallet af arbejdspladser på 14 procent, hvis den faste forbindelse bliver en realitet. Det svarer til 30.000 flere arbejdspladser. Virksomhederne i Ringe vil derudover få et øget arbejdsudbud på 13 procent, der svarer til, at de får adgang til yderligere 50.000 personer i den erhvervsaktive alder.

I Assens og Svendborg er afledte effekter noget mindre, men stadig til den positive side, idet Assens vil få adgang til 8,2 procent flere arbejdspladser og et øget arbejdsudbud på 8,7 procent, ligesom Svendborgenserne vil få adgang til 1,7 procent flere arbejdspladser og et øget arbejdsudbud på 2 procent. Og tænkes AlsFynBroen sammen med forbedret infrastruktur på Sydfyn, vil effekten for Svendborg være væsentligt større.

Samtidig vil teknologi- og robotklyngen i Odense C og Odense S opleve en stigning på henholdsvis 5 procent og 13 procent flere arbejdspladser og et øget arbejdsudbud på henholdsvis 6 procent og 13 procent.

”Sydfyn bliver i dag regnet for at være et udkantsområde, men AlsFynBroen vil være med til at binde regionen sammen og gøre Sydfyn til en meget central del af Region Syddanmark. Vi kommer tættere Sønderborg og Nordtyskland samtidig med, at vi vil opleve vækst i området. Jeg er meget positivt overrasket over beregningerne og vil sammen med resten af de Sydfynske borgmestre arbejde for at udbrede denne viden til resten af regionen,” siger Hans Stavnsager.

Fakta

Oversigt over det fynske arbejdsmarked og arbejdskraftsopland med AlsFynBroen:

By Nye arbejdspladser (antal og procent) Øget arbejdsstyrke (antal og procent)
Assens 24.000 (8 %) 37.000 (9 %)
Faaborg 38.000 (20 %) 60.000 (21 %)
Odense C 13.500 (5 %) 26.000 (6 %)
Odense S 35.000 (13 %) 55.000 (12 %)
Ringe 30.000 (14 %) 50.000 (13 %)
Svendborg (inkl. opgradering af rute 44) 30.000 (16 %) 40.000 (12 %)
Svendborg (ekskl. opgradering af linjeføring) 3.200 (1,7 % 7.200 (2 %)

Læs rapporten her

Kontaktinfo til AlsFynBroens sekretariat