Als-Fyn Broen er nu nået til forundersøgelsen som er bevilget af regeringen. Der er nu tid til en status på hvor langt vi er nået.

Kære medlemmer

Generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen

Torsdag den 19. august 2021 kl. 18.30 og borgermøde kl. 20.00

Sted: Benniksgaard Hotel og Konference Center, Sejrsvej 101, 6300 Gråsten

Adgang forudsætter, at man ikke er i kontingentrestance i henhold til vedtægterne.
Se:
www.als-fynbroen.dk.

Generalforsamling kl. 18.30

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskaberne (justeret 2019) og 2020, samt forelæggelse af budget 2021

4. Indkomne forslag.

5. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår (2022)

6. Valg af formand

Inge Dahl (ikke på valg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Petter Astrup – Vest (modtager genvalg)
Karsten Grove – Vest (modtager ikke genvalg)

Synnøve Andersen – Øst (modtager genvalg)
Vagn Drud Hansen – Øst (modtager genvalg)

Erling Lundsgaard (ikke på valg)

Knud Kirsten – Vest (ikke på valg)

Glenn Dierking (ikke på valg). Sydslesvig.
Ove Engstrøm (ikke på valg)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

Hans Henning Haldbo – Øst (modtager genvalg)
Peder Andersen – Øst (ikke på valg)
Vest – vakant (2 år)

Vest – vakant (1 år)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor, Lone Handberg (modtager genvalg)
Revisor, Per Skjerning (ikke på valg)

Revisorsuppleant, Eske Brun (ikke på valg)

10. Eventuelt

Alle valg gælder for en 2-årig periode – og genvalg kan finde sted. (§ 4 stk. 6)

I flg. vedtægternes §5 stk. 2 tilstræbes der en ligelig repræsentation i bestyrelsen af antal bestyrelsesmedlemmer fra begge sider af Lillebælt og yderligere det at have en repræsentant fra Sydslesvig.

Kaffe/te, vand/øl, brød kan købes på egen regning.

Der er Borgermøde kl. 20.00

Bedste hilsen – Vi ses til generalforsamling

Inge Dahl

Foreningen Als-Fyn Broen
Formand

formand@als-fynbroen.dk
+45 20271760

.