Foreningen Als-Fyn Broen afholder Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen.
Torsdag den 19. maj 2022 kl. 18.30 på Haarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby. 1. sal. (ingen elevator).
Generalforsamlingen efterfølges at et åbent borgermøde kl. 20.00.

Adgang forudsætter, at man ikke er i kontingentrestance i henhold til vedtægterne.
Se: www.als-fynbroen.dk.

Generalforsamling kl. 18.30  for alle medlemmer

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens/formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget

4. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Vedlægges indkaldelsen.

5. Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår (2023)

6. Valg af formand
Inge Dahl (modtager genvalg)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ove Engstrøm – Øst (modtager genvalg)
Erling Lundsgaard – Vest (modtager genvalg)
Glenn Dierking -Sydslesvig (modtager genvalg)

Knud Kirsten – Vest (modtager genvalg)

Synnøve Andersen – Øst (ikke på valg).

Vagn Drud Hansen – Øst (ikke på valg)
Petter Astrup –Tørring- Vest (ikke på valg)
Janet Preuss – Vest (ikke på valg)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

Peder Andersen – Øst (modtager genvalg)
Hans Henning Haldbo- Øst (ikke på valg)
Klaus Kuch Jensen – Vest (ikke på valg)
Lars Romsøe Grandt – Vest, (modtager genvalg)

9. Valg af 2 revisorer

Lone Merete Handberg. (Ikke på valg).
Per Skaaning (modtager genvalg)

10. Valg af revisorsuppleant (vakant)

11. Eventuelt

Alle valg gælder for en 2-årig periode – og genvalg kan finde sted. (§ 4 stk. 6)

I flg. vedtægternes §5 stk. 2 tilstræbes der en ligelig repræsentation i bestyrelsen af antal bestyrelsesmedlemmer fra begge sider af Lillebælt og yderligere det at have en repræsentant fra Sydslesvig.

Kaffe og te, vand og øl, samt brød kan købes på egen regning.

Denne indkaldelse kan downloades her
Forslag til vedtægtsændring kan downloades her

Åbent Borgermøde kl. 20.00 hvor alle interesserede er meget velkomne

 

Venlig hilsen
Foreningen Als-Fyn Broen
Inge Dahl
Formand

.