Foreningen Als-Fyn Broen vil gerne ønske jer et rigtig godt nytår 2022!

Als-Fyn Broen har skiftet bank. Fra Sydbank til Fynske Bank. Det betyder, at din medlemsindbetaling går ind på Fynske Bank konto. nr. 6850 – 0001153164

Hvis du betaler med kort, kommer pengene automatisk det rigtige sted hen. Hvis du har sat kontingentet til automatisk betaling (betalingsservice), skal du ændre bankkontoen til den nye konto.

Hvis du som virksomhed modtager en faktura, har vi ændret kontonummeret på den.

Vi udskyder Generalforsamling – Corona er på spil! Vores næste generalforsamling og efterfølgende borgermøde, bliver flyttet til torsdag den 19. maj 2022 på Haarby Kro. Vi holder generalforsamling kl. 18.30 og borgermøde kl. 20.00.

Vi sætter fokus på forundersøgelsen på borgermødet.

Hvad er det der bliver undersøgt?

Rammerne for forundersøgelsen er blevet publiceret. Du får linket her… https://www.trm.dk/nyheder/2021/en-forundersoegelse-til-en-fast-forbindelse-mellem-als-og-fyn-saettes-nu-i-gang/

Hvad kan du gøre som medlem?

Det, du kan gøre, er at fortsætte med aktivt at italesætte fordelene ved forbindelsen. Du kan foreslå venner, arbejdskolleger og andre at blive medlem af foreningen. Det koster årligt 100 kr. pr. voksen og 1000 kr. for en virksomhed.

Direkte indmelding på hjemmesiden Als-FynBroen.dk/tilmelding

Vi glæder os til et aktivt 2022, hvor forundersøgelsen bliver igangsat!

Bedste nytårshilsen

Inge Dahl
Formand