På Folkemødet blev afholdt en række af events med debatter.

Emner vi blandt andet talte om:

Skal vi have Bro eller Tunnel?
Hurtigt på Supersygehus
Skævvridning af Region Syddanmark
De mange fordele ved AlsFyn forbindelse
Samarbejde mellem universiteterne
Kortere vej til Supersygehus
Aflastning af Lillebæltsbroer

Meget af dette kunne du opleve med Als-Fyn Broen til Folkemøde 2022

Et spørgsmål vi også mødte var – Vil man kunne “genbruge” tunnelfabrikken ved Rødby der nu begynder at fremstille tunnelelementer til Femern forbindelsen.
Vil det være en billigere måde at få forbindelsen på , hvis man kunne skabe Als-Fyn forbindelsen med en tunnel, der er bygget på den eksisterende fabrik ved Rødby.

Als-Fyn forbindelsen med en tunnel kunne være et spændende projekt.