Der afholdes borgermøde 10 maj 2023

Borgermødet bliver med flere paneldeltagere der vil diskutere  de muligheder der kan opnås med en fast Als-Fyn forbindelse.

Hvis du også vil høres er der mulighed for det på dette borgermøde.

I Foreningen har vi besluttet at omtale koblingen mellem Als og Fyn som ”Forbindelsen”. Om det bliver en
tunnel eller en bro, måske en bro med en cykelbro koblet på, vil forundersøgelsen være med til at
afdække. Vejføringen hænger sammen hermed. Motorvejsløsningen på Fyn er afløst af en 2+1
vej. Det vigtigste er, at der bliver etableret en ”forbindelse”. For Fyn vil forbindelsen give adgang
til et langt større arbejdsmarked. Man vil lettere kunne koble f.eks. robotklyngen på
virksomhederne på Als og i Tyskland. Fordelene for Sønderjylland vil primært være adgangen til
SDU og det nye Odense Universitetshospital (OUH), plus adgang til mere arbejdskraft.
Forbindelsen vil gøre det lettere for os alle. Vi kan samme arbejde på at etablere et nyt
Trekantområde – på tværs af det sydlige Lillebælt.

”Betydning for en fast forbindelse”
Paneldeltagere:
• Borgmester Jørgen Popp Petersen, Tønder
• Borgmester Erik Lauridsen, Sønderborg
• 1. viceborgmester i Sønderborg og rådmand i Flensborg Stephan Kleinschmidt