Als-Fyn Broen – Skal vi have bro eller tunnel?

På Borgermøde om Als-Fyn Broen torsdag den 19. august 2021 kl 20 på Benniksgaard oplevede vi i en debat, om man i virkeligheden var bedre tjent med en tunnel.

Tankerne går på at man måske kunne “genbruge” tunnelfabrikken ved Rødby som nu skal til at fremstille tunnelelementer til Fehmern forbindelsen.

Det er “genbrugstanken” at det ville være en billigere måde, hvis man kunne skabe Als-Fyn forbindelsen med en tunnel, der er bygget på den eksisterende fabrik ved Rødby.

Als-Fyn forbindelsen med en tunnel kunne være et spændende projekt.

Er det realistisk? – JA – hvis man husker hvordan Øresundsforbindelsen pludselig blev skabt fordi man lige havde bygget Storebæltsbroen. Man havde alle dele på plads og kunne faktisk flytte og genopbygge byggepladsen fra Storebælt til Øresund på kort tid. – Så det gjorde man.

Det kunne også gøres ved at starte Als-Fyn forbindelsen lige efter Fehmern forbindelsen.

En spændende tanke der blev luftet på Als-Fyn Borgermøde 2021.